HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LIÊN ĐOÀNCHÀO MỪNG 30/04 - 01/05 VÀ THÁNG CÔNG NHÂNTHỊ XÃ TÂN CHÂU - NĂM 2018